Запомни | Име:  Парола:  

Bulgarian English Russian
Покажи всички теми с нови мнения
Покажи днешните теми
 Връзки
    
Exchange.bg
Всички клубове
  Общество
     На раздумка
Прати поща до твой приятел за тази тема 
 
  Отиди на:
ВЪЛШЕБНИЯТ, ПРИКАЗЕН ДЕТСКИ СВЯТ в стихове, приказки и картинки

36 Стр.   от 71 38     Мнения - 1062 Скрий анонимните Тази тема е затворена Предишна тема Следваща тема

Автор Мнение
poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
КАКВО ЧУДО СТАНА

Драги ми Смехурко,
Седнах да ти пиша, та да се посмееш. То за смях е, зная, но аз си изпатих. Казано накратко, тупаха ме, братко.
Ти нали познаваш баба Цоцолана, дето бях ти писал, колко е припряна? Тя за хубостчица душата си дава. Два месеца става вечер не пропуща да не се намаже със едно мазило, дето подмладява. Баба Цоцолана от това мазило по-млада не стана. Ала то докара моето патило.
Една вечер късно баба Цоцолана уж беше заспала, а викна високо от своята стая: "Слушай, Патилане! Легнала съм вече. Дай ми от долапа малката кутийка с бялото мазило!"
Аз скочих и грабнах първата кутийка, що в долапа зърнах. Внесох я и питам:
- Свещ дали да паля?
- Хайде, вече лягай! Свещта пари струва. Баба ти си знае: и в тъмното може!
Аз бързо излязох и никак не знаех, че вместо кутийка с бялото мазило, бил съм й занесъл пак такваз кутийка с боя за обуща.
Легнах си спокойно. През стената слушах в съседната стая, как баба пъшка, пъшка не заспива, с чудното мазило бръчките разтрива.
На сутринта рано, както всяка заран, бързоръка Дана кафе й занесе. Но още на прага, чу се страшен трясък. Тича вънка Дана, вика, та се къса: "Какво чудо стана! Кой дявол го стори? Баба Цоцолана станала мецана! Идете я вижте! Щом само я зърнах, подноса обърнах!"
Вик и олелия - махалата се смая. Котаракът скочи, кучето залая...
Но разбрах аз скоро мечката каква е. Тя ме сграбчи здраво, с чехъла заудря...
Съседи се събраха, та ме отърваха.
Тъй, драги Смехурко, баба Цоцолана на мецана стана, ала и по мене здраво не остана. Но всичко минава. Всичко се забравя. На, сега ти пиша и смях ме задавя. Пращам ти картинки. Аз сам ги рисувах. Но щом ги разгледаш, скъсай ги веднага, че не дай си, Боже баба да узнае, чехълът й страшен пак ще заиграе!...
Хайде, толкоз стига.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 18:50:33   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 
poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
СВИНЧО СЕ ПРОСЛАВИ
Драги ми Смехурко,
Пак писмо ти пиша - ти да се посмееш, аз да се разтуша.
Баба Цоцолана чуден Свинчо има, дебел като нея. Аз и той сме двама приятели верни. Кога ме натупат, при него отивам, нему се оплаквам. Той ми грухти кротко и ме утешава.
Преди две недели разбрах, че ще колят за Коледа Свинчо. Домъчня ми много. Цяла нощ не мигнах. За Свинчо все мислех. Как да му помогна? Как да го разтуша? Най-сетне намислих. Аз бях чувал често от съседа Крайо, че неволя тежка с вино се забравя.
На сутринта рано грабнах от долапа едно шише вино и право при Свинчо. Излях му го бързо в малкото корито и така му рекох:
- Неведнъж ти, Свинчо, си ме утешавал. Сега мой ред иде. Лоши дни те чакат. Сръбни, утеши се. Навън излез после, та поразходи се. Мене ако питаш, не се връщай вече. Забегни далече!
Послуша ме Свинчо. Хубавичко сръбна. В коритото капка винце не остави. Но затуй пък толкоз славно се прослави!
Мирен в друго време, сега Свинчо рипна, стобора прескочи и хукна навънка. Де се взе насреща чичо Тънкопретко! Свинчо го събори и той падна възнак, с краката нагоре.
Но Свинчо не спря се. Де скача - не види. Баба Цоцолана насреща му иде. Той я блъсна силно и тя се търкулна.
Но съседа Байо той най-много смая. Байо си вървеше. Позамислен беше. Отпред нещо скочи. Дорде Байо усети, Свинчо му се мушна право под нозете. На гръб го задигна и хукна със него...
Дълго Свинчо тича. Много пакост стори. Съседи се сбраха, едвам го прибраха.
Но след туй настана за мене пердаха.
Чичо Тънкопретко с дебела тояга като ме подхвана, като заналага... Видях аз без време по пладне звездите.
Та така, Смехурко. Свинчо се прослави, пък аз си изпатих.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 18:52:52   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
СВЕТКАВИЦА
Драги ми Смехурко,
Не вярвам да знаеш, как от силен удар светкавица става. Та затуй ти пиша, да ти поразправя.
Не ща да се хваля. Но ти ме познаваш. Рисувач съм славен. Един ден си рекох "Днеска ще рисувам баба Цоцолана. Но как тъй да стане, че като се гледа – да не се познае?"
Кроих, смятах, мислих. Най-подир намислих. На тънка хартия нарисувах с въглен една кукумявка. Но тъй я улучих, че щом я съгледа, кучето заджафка.
И реших да лепна мойта кукумявка под стрехата наша, та гаргите с нея по двора да плаша. Никак не се бавих. Картинката страшна на стола поставих, лепилото грабнах и почнах да мажа. Цялата картина отзад аз нацапах.
В туй време вън викна баба Цоцолана. – Де си, Патилане?
И аз цял изтръпнах. Четката в джоб мушнах, лепилото грабнах, в долапа го пъхнах. Но мойто плашило на стола остана... Влезе натъкмена баба Цоцолана. – Иди да ми купиш кутийка червило! – извика тя строго и седна на стола.
Аз се разтреперих. Белята готова: моето плашило се залепи здраво о роклята нова. Дано не го види! Запази ме, Боже!
Хукнах за червило. Купих и се върнах.
Баба Цоцолана бързо се приготви. На пътя излезе в премени богати. Па по гости тръгна, важно се заклати. Но смях гороломен насред пътя спря я. Мало и голямо викаше след нея: – Баба Цоцолана пак за присмех стана!
И тя се обърна, плашилото зърна, па назад се върна люто разлютена. Рисувача кой е – веднага се сети. – Ти сега ще видиш, Патилан проклети! – викна тя, замахна и така ме плесна, че из мойта буза светкавица блесна!
Добре, че избягах, та тя не повтори. Иначе Бог знае що щеше да стори!
Поутихна после баба Цоцолана и твой Патиланчо жив и здрав остана. Ала до днес още, щом само съгледам тежката десница, мене ми се счува, че плесница пляска. И виждам как страшно светкавица бляска..
Но аз пак съм весел, драги ми Смехурко. На цял свят разправям, за смях и за слава, как от силен удар светкавица става
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 18:53:50   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
ДЕБЕЛАНКО
Драги ми Смехурко,
Знаеш колко много мойта господарка, баба Цоцолана, е към мене вече строга и припряна. А своето куче майчински милува, все с мляко го храни, по носа целува. А то едно куче - да го не погледнеш: късо и дебело, на свойта стопанка красотата взело. Тя му вика Мими, а аз - Дебеланко. Като всеки глезльо, навред нос въвира. И веднъж случайно хапове за сила на стола намира. Без да му размисля, всичките излапва. От тая подсилка бабин Дебеланко страшно дебел стана. Стигна и задмина баба Цоцолана. легна Дебеланко - не може да мръдне. От пълнота вече едвам-едвам диша. Уплаши се много баба Цоцолана. Замаяна ходи, косата си скубе и току нарежда:
- Оле, какво стана! Бабиното Мими! Гледай, ще се пръсне! Как да му помогна? Божичко, кажи ми!
И насъбра баба врачки и знахари. Нищо не помогна. Доктори повика - и млади, и стари, ала никой помощ на Мими не даде.
Тогаз аз се сетих, че лекарство зная. Втурнах се веднага у съседа Байо.
- Слушай, чичо Байо!Бабин Дебеланко толкоз дебел стана, че от пълнотия а-а ще се пръсне! Пиявици, зная, у теб се намират. Дай ми ги с шишето, та наш Дебеланко от смърт да избавя.
- Добре си намислил, весел Патилане! - каза чичо Байо. - От това лекарство добре ще му стане.
И той ми подаде едно шише пълно с пиявици черни. Аз грабнах шишето. Припнах бързо вкъщи. Напълних веднага със вода легена и изтърсих в него моето лекарство.
Замърдаха страшно черните гадини. Но аз се не стреснах. Хващах ги безстрашно с ръце из водата и лепях ги бързо по наш Дебеланко. Коремът, краката, гърбът и главата - вредом почерняха.
За няколко дена от мойто лекарство бабин Дебеланко съвсем се оправи - слабичък и тънък като мене стана. Зарадва се много баба Цоцолана...
Но, за проклетия, моето лекарство в легена забравих. Една сутрин рано баба Цоцолана взела да си мие в легена краката. И миг не минава, крясък гороломен къщата разтресе... Баба Цоцолана, с пиявици жадни на двата си крака, към мен се понесе... Сещаш се самичък, какво ме дочака...
Та така, Смехурко. Аз добро направих, бабиния глезльо от смъртта избавих, а като отплата, баба ми наложи хубаво снагата. Но туй ми не пречи пак да съм си весел!
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 18:54:59   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
ПАТИЛАНЧОВО ЦАРСТВО
Драги ми Смехурко,
Баба Цоцолана три внучета има. Нека й са живи! Те са малки още, ала пакостливи и като големи на бой търпеливи. Пред баба си само не смеят да шавнат. За най-малко нещо - все ще ги наложи. Каквото поискат, все вика: "Не може!"
Един ден тя рече:
- Слушай, Патилане! Ти си умен вече. На пазар отивам, а ти гледай тука пакост да не стане. На тебе оставям малките играчи. Ала вън на двора ти недей ги влачи. Гледай да не тичат и да не се борят. Тебе ще набия, ако пакост сторят. Аз ще се завърна скоро от пазара, и всичко в ред тука искам да заваря!
- Слушам, бабо, слушам! - аз й отговорих и след нея кротко вратата затворих.
На пазар замина баба Цоцолана. И вкъщи, Смехурко, твоят Патиланчо господар остана.
Припнаха към мене малките играчи и викнаха всички:
- Бате Патилане, да идем на двора. Недей като баба да казваш: "Не може!" Като сме мънички, ний не сме ли хора? Я виж какво слънце грее вън на двора!
Аз не се почудих и викнах веднага:
- Аз тук сега съдя! Може, деца, може! Ще търпим юнашки, ако баба после ни добре наложи!
И без да се бавим, припнахме на двора. А там друго искат мойте славни хора:
- Бате Патилане, жив и здрав бъди ни! Кажи нали може да играйм на свини? Ти ще си свинаря, а ние - свинчета. Да си скокнем лудо с четири крачета!
Пак не се почудих и викнах веднага:
- В патиланско царство всичко, деца, може! Ще търпим юнашки, ако баба после ни добре наложи!
И станаха свинки малките играчи. Най-малкото свинче зина като гардже и почна да грачи:
- Бате Патилане, жив и здрав бъди ни! Нали сме свинчета, в локвата да скочим сега позволи ни! Кажи, нали може?
- Може, деца, може! Щом Патилан съди, както ви се иска, нека така бъде!
И в локвата кална скокнаха и трите!
Ура! Да живеят смехът и игрите.
Но на мойто царство тук краят настана. Без време се върна баба Цоцолана. Свинар и свинчета тя наред подхвана! На славното царство безславен край сложи - мене и децата хубаво наложи...
Та така, Смехурко. Мене пак ме биха. Но малките братя ме поутешиха. Боят като мина, те пак се разсмяха, при мене дойдоха, засмяно казаха: "Нищо, че ни биха, бате Патилане! Боят се забравя, смехът ще остане!
Поздрав най-сърдечен от мен и от мойте малки патиланци!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 18:55:49   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
КАТО НИКОГА
Драги ми Смехурко,
Ти не ще повярваш, но така е, брате. Тоз път Патиланчо нищо не изпати. Нищо не ми стори баба Цоцолана - мойта господарка лоша и припряна. Пък аз разбрах вече от какво се плаши, и сега по-мъчно тя ще ме пердаши.
Баба Цоцолана племенниче има. За него разправя, че звездите снима. Дяволин се казва. То с мене играе и всякога знае, как баба да смае.
Веднъж то намери ядките в долапа. Без да му размисля, всичките излапа. В празната кутия мишници постави, а върху капака дупчица направи. Като зърна баба празната кутия, котака подхвана - току не преби го.
- Ах, ти, котарако! - вика тя и бие. - За хубост ли само ще те храним ние! И таз сутрин толкоз връвчуни излапа, а мишките хоодят и шетат в долапа!
Горкият Котанчо! Без вина пострада! Съжалих го много и на ум си рекох: "Чакай, Дяволине! Тъй няма да мине. За таз дяволия друго ти се пада!"
Баба Цоцолана в дървена кутия други ядки сипа. Знаех аз, че скоро хитър Дяволинчо и тях ще напипа. Затуй, без да знае баба Цоцолана, една жива мишка хванах от капана и пъхнах я скришом в новата кутия.
Но за проклетия, знаеш ли що стана? Минутка не мина, вън вратата хлопна и влезе засмяна баба Цоцолана. Води Дяволина.
- Ела тука, лели - кротко му говори и с ръка посегна, долапа отвори. - Вчера леля купи печенички ядки. Ах, колко са сладки!
И тя поотхлупи новата кутия... Но мишката скочи, бабата изписка, ядките захвърли, далече отскочи. Дяволин изплака. Спусна се котака, в долапа затрака. Баба Цоцолана от страх не знай де е, в пазвата си плюе и чак на кревата тича да се крие... Пък аз дотогава все мислех, Смехурко, че не може никой я уплаши. Сега една мишка туй чудо направи! Сърце патиланско не можа да трае. Смехът ме задави и аз се изкисках.
Баба Цоцолана сякаш това чака. Право от кревата рипна с двата крака и хукна към мене. Но аз не съм глупав - избягах навреме. Мушнах се в долапа под миша закрила.
Баба Цоцолана, далеч от долапа, сърдита застана, със очи ме стреля, ала да пристъпи към мене не смее. Тя ме гледа, гледа, па взе да се смее...
Ядът й отмина, и без бой се мина.
Та така, Смехурко. За чудо голямо, изпати си само баба Цоцолана, а твой Патиланчо нетупан остана.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 18:56:38   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
ПРИЯТЕЛИ ВЕРНИ
Драги ми Смехурко,
Днес ще ти разкажа за наш котаранчо. Татунчо се казва. Гърбеца му баба често попримазва. Но той, и натупан, юнак се показва. Затова сме с него приятели верни. А от вчера вече сме и неразделни. Където отида, той след мене тича. Аз сега ти пиша, а той току мърка и току наднича. До сами перото носа си завира. Да чете не знае, а сякаш разбира, че за него пиша.
Баба Цоцолана вчера рано стана. Торта с крем направи. На масата още топла я остави. Прескочи да види стрина Сладкодумка. А там като иде, с часове остава.
И ето тогава Татунчо подигна и двата си крака, тортата погледна, засука мустака и сякаш си рече: "Как сладко мирише! Но само да кусна, зная що ме чака!"
Разбрах какво мисли. Гърбеца му исках от бой да предпазя и казах:
- Татунчо, не бива! Трошица да хапнеш, баба ни пребива! Почакай мъничко. Баба поне късче все ще ми остави. Ще го дам на тебе. Сега бъди умен - пакост недей прави!
Татунчо послуша. Смъкна си краката. Примижа и тръгна бавно към вратата...
В туй време аз почнах да чистя обуща. Както бях залисан, чух, че котаранчо скочи от високо...
- Ах, Татунчо! - викнах. - Защо не послуша? Какво сега стори? Ах, какво направи тортата отгоре! Как сега ще срещнем баба Цоцолана? Не знаеш ли колко е лоша и припряна!
Татунчо се стресна. Жалостно погледна. Искаше да каже:
- Ех, какво да правя! Не изтраях, братко. Ти виждаш самичък, как мирише сладко! Ако си не взема, баба ми не дава!
Разбрах го веднага. Него така често баба го налага! И да го изкажа, тя пак ще ме бие. По-добре ще бъде горчивата чаша аз сам да изпия.
Бабината блуза бе свита на стола. Аз грабнах котака. Обвих го във нея. Така скрит да чака, докато на баба гнева поразсея.
В туй време и баба от вънка пристигна, тортата съгледа и още от прага страшна врява дигна:
- Ах, ти, Патилане! От тука щом мръдна, и пакост ще стане! На какво прилича тортата отгоре! Сега казвай бързо! Ти ли това стори?
- Бабо, аз... такова...
- На ти теб такова, на ти онакова!
И тя ме удари. Дигна да повтори, но назад се дръпна, очи ококори. Пред нея стоеше в широката блуза изправен котака. Не ще заради него друг да пострада! От бой се не плаши никога юнака!
Ала баба грабна чепата тояга. Добре го наложи. Но той се изкопчи и чак вън на двора с блузата избяга.
Та така, Смехурко, тоз път тъй се случи, че твой Патиланчо малко бой получи. Ала Котаранчо добре го отнесе.
Хайде, стига вече. После пак ще пиша.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 18:57:51   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
ДЪЛГОБРАДКО
Драги ми Смехурко,
Откак не съм писал, дълго време стана. На почивка ходи баба Цоцолана. Морски бани прави. Нервите й, казва, станали по-здрави, а ръцете вече - по-кротки и нежни. Не тупкат тъй често, както в дните прежни. По-рядко си патя. Затуй рядко пиша.
След морските бани баба Цоцолана тихогласна стана. Малко кряска вече. Но затуй пък други кресльо ни довлече. Един козел глупав със нея пристигна. И цялата къща на глава той дигна. Врещи и се бори. По цял ден лудува. А баба го гали и не дава никой нищо да му стори. Онзи ден мен блъсна. Мушна котарака. Разбрах аз, че козльо майстора си чака.
За черква вчера баба се облече. Но преди да тръгне, тя ми кротко рече:
- Мойто огледало дай тук на чардака, да си поогледам отзад двата крака, дали добре стъпват в новите пантофки.
Аз й го изнесох. Тя го сложи ниско, до сами долапа, па гледа, па зяпа отдалеч и близко.
А през това време козелът не дреме. Във стъклото гладко той отдалеч зърна други дългобрадко. Втурна се лудешки, в главата го блъсна и - прас - вред по пода стъклото се пръсна...
Баба Цоцолана много се уплаши. Но като й мина, пак мен напердаши.
- Ти, ти Патилане, на туй го научи. Аз си го доведох кротък кат помиче!
Нищо не отвърнах. Пометох стъклата. Но кроях си вече за козльо отплата.
Щом баба излезе, взех здравата рамка и върху дъската, която по-рано стъклото крепеше, козел нарисувах със рога извити. Рисувах го дълго. После поотстъпих. Отдалеч погледнах. Като жив стоеше той върху дъската. И клатеше сякаш за борба главата.
Зарадван котакът скочи на долапа. Погледна ме хитро. Искаше да каже: "Кой каквото бърка, това нека лапа!"
Примамих козела. Той много не мисли. Щом друг козел зърна, назад се изправи, презглава се втурна, рамката удари. Дъската изпраска. Котакът подскочи, изфуча изплашен и в легена скочи. И в отвора зинал козльо се натика. После се задърпа. Ала късно беше. Дъската забита врата му бодеше. И с рамката вънка той вряска и тича. Мало и голямо сред двора се стича.
- А, бре, Патилане, туй на що прилича! - викна запъхтяна баба Цоцолана.
- Нищо, бабо, нищо. Твоето момиче само си нахлузи това огърличе!
Ти сам се сетиш, драги ми Смехурко, после какво стана. Знаеш добре вече баба Цоцолана. Студените бани тук безсилни бяха. Ушите ми дълго след това пламтяха. Но млади и стари от сърце се смяха.
Здрав бъди, Смехурко! Скоро пак ще пиша.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 19:00:34   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
СПОРТИСТКА
Драги ми Смехурко,
Нали бях ти писал - морски бани прави баба Цоцолана. Дебеличка беше, по-дебела стана. Онзи ден тя рече:
- Къде ще се дяна такваз дебелана? Не! Така не бива! Който ме погледне, все ще се присмива. Вече да отслабна много ми се иска!
- Това лесно става. Ще станеш туристка! - подсети я бързо чичо Тънкопретко. - А щом ти хареса, време да не губиш, а да се запишеш направо спортистка!
И тя не се бави. Обуща, фланела, шапка и тояга веднага набави.
И ето я вчера баба Цоцолана рано-рано стана. Облече се бързо в новата премяна. Не хареса само ниските обуща.
- Патилане - рече, - донеси ми тука новите пантофки.
Аз й ги донесох. Обу ги и каза:
- Готова съм вече. Тръгвай сега с мене! Днес ще се качиме горе на баира. Ще ме слушаш само! И тая торбичка ще носиш на рамо!
Подскочих от радост. Уплаших котака. Той рипна пред мене. Докато го зърна, път на баба мина. Но тя не се върна. Излезе отвънка и пое по пътя. Тръгнах подир нея.
Вървяхме, вървяхме - стигнахме баира.
- Хайде сега, бабо! Тука ще се спира!
- Ти по-малко дрънкай! Баба ти си знае.
Тръгнахме нагоре. Над нас сняг захвърка. Баба се задъхва. Нищо не говори! Тук-таме се спъне. По-горе потъне. Но върви, не спира. И аз със торбата тичам отподире.
Тъй както вървяхме, токчето на баба изведнъж изпраска. Тя се люшна, викна, в снега се събори и ръце замаха надолу, нагоре.
Хвърлих се към нея, дано й помогна.
Но тя се обърна, надолу се свлече. После се търкулна и мене повлече...
Презглава надолу двама полетяхме. Летяхме, летяхме. Най-после се спряхме.
Станах аз, погледнах и ръце разперих. Знаеш ли, Смехурко, пред мен що намерих? Една снежна топка, голяма, голяма. И топката рита с високи пантофки. От нея отгоре глава се подава. Вика та се къса.
Жива топка беше баба Цоцолана.
Аз я гледах, гледах, засмях се и рекох:
- Ставай, бабо, ставай! То какво излезе? Ти, наместо слаба, по-дебела стана.
Добре, че ръцете не бяха открити.
Хора се събраха и много се смяха.
Но що после стана вкъщи не видяха. Пак си поизпати моята гърбина.
Но туй не помогна. Баба Цоцолана туристка не стана. Котка път й мина.
Здрав бъди, Смехурко.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 19:01:50   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
КОЗУНАЦИ
Драги ми Смехурко,
Цяла нощ не мигна баба Цоцолана. Козунаци меси. Едвам отзарана си подремна малко. После се събуди. Бързо се облече. Посочи тестото и така ми рече:
- В черква заминавам. Скоро ще се върна. Тия козунаци на тебе оставям. Тука в нощовите, както са завити, да ги не похващаш. Вратите затваряй! Печката подклаждай! Чу ли, Патилане!
- Слушам, бабо, слушам. Както ми поръчваш, всичко тъй ще стане.
И баба замина. Аз подкладох силно печката гореща. Цял във пот потънах, поседнах насреща. Но много не мина, и при мен дофтаса весела дружина - тримата юначни малки патиланци.
Още от вратата подскачат и викат:
- Ти сам ли си тука, бате Патилане!
- И баба я няма!
- Ура! Патилански Великден ще стане!
- Я вижте! Яйцата! Боядисани вече!
- Борец ще си взема!
- И за борец искам. Ти стой по-далече!
- Ето го бореца! Кой иска да чука?
- Дай бе, дай го тука!
Но аз се намесих:
- Недейте лудува. Баба ще си дойде. Зле ще ни подхване. Недейте! Не може!
Мойте патиланци гракнаха върху ми:
- Бате Патилане, ти ли си, не си ли? Кога се научи да викаш "Не може"? Откога забрави, че на бой и глъчка ние сме корави!
На таквиз юнаци, мили ми Смехурко, що можеш направи? И аз ги оставих да чукат яйцата.
Печката подкладох. Кога се обрънах, нито един вече здрав борец не зърнах.
Но друго видяха малките играчи:
- Бате Патилане, във това корито какво е завито? Дай да го погледнем!
И дорде ги зърна, малките юнаци тестото отвиха:
- Оле, козунаци! Ах, колко са много! Бате Патилане, гледай ги - изтичат! Да ги събереме! Че най-много ние от тях ще ядеме!
Аз се поуплаших. Ако баба още малко закъснее, това тесто живо съвсем ще прелее.
- Недейте похваща! - викнах на децата. - Тук се не месете! Че не козунаци, а бой ще ядете! Аз ще се затичам, да кажа на баба. Вие тук пазете!
И тозчас се втурнах. В Черквата се вмъкнах. Настрана повиках баба Цоцолана. Казах й изплашен, какво вкъщи стана. А тя ръце дигна, за глава се хвана. Забрави къде е и викна високо:
- Превтасали, Божке! Тичай, Патилане! Отвий нощовите! Приготви тавите!
И аз се затичах. Стигнах скоро вкъщи. Отворих вратите. Спрях се като гръмнат: моите юнаци, със тесто покрити, станали самите живи козунаци. Гледат ме и викат, весели, честити:
- Бате Патилане, знаеш ли без нази що щеше да стане? Нищо в нощовите не щеше да свариш!
В таз минута влезе баба Цоцолана, цяла запъхтяна. Най-напред се смая. После ахна, викна и наред захвана - мене и децата. Добре ни натупа. Но и тя, горкана, само тесто стана!
После й премина. И ние след малко се развеселихме. Но за всеки случай яйцата строшени под масата скрихме...
Та така, Смехурко. Твоят Патиланчо поизпати множко с малките юнаци. Но пак си е весел.
Честит ти Великден! Сладки козунаци!
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 19:03:11   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
ИЗПЪДЕН
Драги ми Смехурко,
Знаеш ли що стана? Скара ми се вчера баба Цоцолана. Ех, като закряка! Ех, като завика! Крушата на двора, вярвай, затрепера като трепетлика. Събраха се хора, ала тя не спира:
- Ти, ти, Патилане! Ако ти не беше, туй голямо чудо не щеше да стане! Котаракът легнал в новата ми шапка! Ти си го разгалил! Мишките забравил! В дренченото сладко цял плъх се удавил! Твойте патиланци, дето ти ги учиш, бялата ми рокля с мастило обляли! Крушите във коша до една изяли. Тая сутрин тука ти ми ги довлече! Ти, ти, ти! Махай се! Иди си! Не те искам вече!...
Ех, мили Смехурко, сви ми се сърцето. Аз често си патя за другите, братко. Честичко ме тупат. Но след боя всичко пак си тръгва гладко. Сега не преглътнах тежките обиди.
- Ще си ида - рекох. - Нека и тя види, че и патиланец гордо сърце носи!
Тръгнах си печален. Но не щеш ли, тука друго чудо стана. И очи изблещи баба Цоцолана. След мене потегли Татунчо котака. А след него Петльо с ярка късокрака. Мойте патиланци тръгват редом с мене. Вървят и ми думат: "Бате Патилане, ние сме със тебе, каквото да стане! Сух хляб да ядеме, пак ще ни е сладко!"
Гледам и не вярвам! След мене потеглил бабин Дългобрадко. После моят Свинчо, после Патарана, че и Дебеланко, любимецът бабин, и той ме последва. Щом аз си излязох, в къщата на баба никой не остана. Не щеш ли, тогава на молба удари баба Цоцолана.
- А, бре, Патилане, мислиш ли що правиш? Тук сама-самичка как ще оставиш! Върни се, върни се! Било какво било, вече не сърди се! Аз нека си викам, ти недей ме слуша. То без вик не може. Ти нали навикна вече на гласа ми!
Гледах, мислих, гледах - баба домиля ми. Па току се върнах и наред, Смехурко, мойте изпращачи до един прегърнах!
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Създадено: 05.11.2005 г. 19:04:03   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
Ран Босилек (1886-195

Ран Босилек е творческият псевдоним на Генчо Станчев Негенцов. Роден е в Габрово. Завършва Априловската гимназия. Следва известно време Славянска филология в Софийския университет. Завършва право в Брюксел, където защитава и докторат. Работи няколко години като адвокат.
Ран Босилек е е дин от авторите, които съчетават рядката дарба на лирика и прозаика. Голямото му по обем творчество за деца е представено в десетки отделни издания и сборници. Лирическите му творби са включени в стихосбирки като "Чик-чирик", "Весели очички", "Синчец". Ран Босилек е един от най-известните преводачи и популяризатори на детска класика у нас. Плодотворната му редакторска дейност е свързана най-вече със сп."Светулка", сп. "Детска радост" и в. "Врабче".
РОДНА РЕЧ
Родна реч, омайна, сладка
що звучи навред край мен
реч на мама и на татка,
реч що мълвя всеки ден.
Тя звънти, когато пея,
в радостни игри ехти;
вечер приказки на нея
баба тихо ми реди.
И над книгата унесен,
родна реч ми пак шепти
Милва тя кат нежна песен,
като утрен звън трепти.

РОДНА СТРЯХА
Бяла, спретната къщурка.
Две липи отпред.
Тука майчина милувка
сетих най-напред.
Тука под липите стари
неведнъж играх
тука с весели другари
скачах и се смях...
Къщичке на дните златни,
кът свиден и мил!
И за царските палати
не бих те сменил.

ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР
-Ветре, ветре, де си бил?
-Радост пролетна съм пил
по горите, по полята,
при звездите в небесата.
И омаян, аз се рея,
вея, пея и лудея.
Ту прозорците заблъскам,
ту в очите дъжд запръскам.
ту с играчките затичам,
лудо шапките им свличам...
Те ги гонят, аз се смея,
вея, пея и лудея.

МАРТЕНСКО СЛЪНЦЕ
Кап-кап! Зън-зън!
Капят стрехите навън.
По разкаляния път
мътни вадички текат.
Кап-кап! Зън-зън!
Ту по стобор, ту по трън
рой врабци безспир цвъртят,
топли, цветни дни вестят.
Кап-кап! Зън-зън!
Станал веч от зимен сън,
Слънчо радостно трепти,
буйни вадички злати!

Създадено: 05.11.2005 г. 19:10:16   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
Йордан Стубел (1897-1952)

Йордан Стубел е творческия псевдоним на Йордан Иванов Бакалов. Роден е в София. Завършва гимназия в родния си град и следва право в Софийския университет.
Йордан Стубел е интересен и запомняш се автор. Има над десет стихосбирки за деца, някои от които са: "Небивало", "Пролетно хоро", "Щурче-свирче", "Бабина градинка", "Сурва, сурва година...", "Мома хубавица".

БРАТЧЕ И СЕСТРИЧЕ

Братче и сестриче
на пътека спрели,
минзухар видели.
Минзухар ги пита,
жълт като жълтица:
- Де така, дечица?
Отговарят двете -
братче и сестриче:
- Търсиме кокиче.
Китка да направим,
че е първо цвете
и го няма лете.
Върнем ли се вкъщи,
с обич най-голяма
ще закитим мама.

ДЯДО МРАЗ

Дядо Мразе, добър ден!
Днес си много пременен!
Само скреж ти е брадата,
лед ръцете и краката.
Пък бодеш като с игли,
и вали, вали вали...
Над земята чисти, бели,
падат меките парцали,
снежна пелена покри
плодни ниви и гори.
Ала ний не се боим,
горе всички ще вървим,
горе, там, на планината,
нека да лети шейната.
Имаме за студ и сняг
топли дрехи и калпак.


СНЕЖИНКА

Ой, снежинке, бяла,
що си закъсняла,
пак ли със врабчето
беше на полето?
- Не, детенце будно,
бях във царство чудно,
там играх игралки
със другарки малки,
с братчета, сестрички,
все от сняг звездички.
Закъснели - ето,
идем от небето.

ПРОЛЕТ

От листец
на листец
скача кос
хубавец.
По гори и бърда
звън звъни
на стада.
Скачай, кос
хубавец,
пръв другар
и певец.
Няма сняг
и мъгли,
а цветя
и пчели.

Създадено: 05.11.2005 г. 19:12:50   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

Viola
[Златен]
от Bulgaria

Общо мнения: 2546[/img]

Редактирано от - Viola на 05/11/2005 г/ 19:42:15

Създадено: 05.11.2005 г. 19:23:24   Поща до автора      Редактирай мнението   Изтрий мнението

poirrot
[Напреднал]
от Bulgaria

Общо мнения: 104
Това ми е любимата книжка
Емил от Льонеберя

Source: http://bezmonitor.com
OCR: Sasho

Текстът е възпроизведен по изданието Астрид Линдгрен. Емил от Льонеберя. Издателство "Отечество", София, 1980. Превод Теодора Джебарова.
Сашо

На Карл-Юхан
Емил от Льонеберя - така наричаха едно момче, което живееше в село Льонеберя. Той беше палаво и упорито хлапе, далеч не толкова добър като вас. Въпреки че изглеждаше добричък, честна дума. Когато не крещеше. Имаше кръгли сини очи. Всичко заедно изглеждаше някак много добродушно и човек би помислил, че Емил е същинско ангелче. Но това би било най-голямата заблуда. Той беше на пет години и силен като биче и живееше в стопанството Катхулт в село Льонеберя в областта Смоланд. И, разбира се, говореше на смоландско наречие нашият малчуган, но това не беше негова грешка. Така си говорят в Смоланд. Когато искаше шапката си, той не казваше както вие: "Искам си шапката." Вместо това казваше: "Искъм я шапкътъ." А неговата "шапкъ" беше нещо като фуражка, с черна козирка и синьо дъно - доста грозна. Беше му я купил татко му, когато отиде веднъж в града. Емил много се зарадва на шапката и вечерта, когато щеше да си легне, каза: - Искъм я шапкътъ! Майка му реши, че Емил не бива да отнесе шапката в леглото и понечи да я сложи върху полицата в преддверието, но Емил се разкрещя, та оглуши цяла Льонеберя: - Искъм я шапкътъ!
И така Емил спа с шапка на главата всяка нощ в продължение на три седмици. То, че можеше - можеше. Макар че доста му убиваше. Но главното беше Емил да наложи своето - той на това държеше. По никакъв начин не биваше майка му да наложи своето. Веднъж, на Коледа, тя се опита да накара Емил да яде задушен зелен фасул, защото зеленчуците са толкова полезни, но Емил каза не.
- Да не смяташ НИКОГА да не ядеш зеленчуци? - попита майка му.
- Как не - рече Емил. - Но ИСТИНСКИ зеленчуци.
След което тихомълком отиде зад елхата и започна да я гризка. Но бързо му омръзна, защото боцкаше в устата.
Такъв инат беше Емил. Искаше той да се разпорежда с мама и татко, с цялото стопанство Катхулт, а най-добре и с цяла Льонеберя, само че жителите на Льонеберя не бяха съгласни с това.
- Горките Свенсонови от Катхулт, какъв пакостник е синът им! - казваха те. - От него нищо няма да излезе.
Така си мислеха жителите на Льонеберя, да! Ако знаеха какво ще излезе от Емил, сигурно нямаше да говорят тъй! Само да знаеха, че като порасне ще стане председател на общинския съвет! Вие сигурно още не знаете какво е това да си председател на общинския съвет, но то е нещо много изискано, уверявам ви и ето това стана Емил с течение на времето.
Но сега нека се придържаме към онова, което се случи когато Емил беше малък и живееше в стопанството Катхулт в село Льонеберя в областта Смоланд заедно със своя татко, който се казваше Антон Свенсон, с майка си, която се казваше Алма Свенсон, и със сестра си Ида. В Катхулт имаха и ратай на име Алфред и слугиня наречена Лина. Защото по онова време, когато Емил беше малък, още имаше слугини и ратаи в Льонеберя и навсякъде. Ратаите оряха, грижеха се за конете и воловете, докарваха сеното и садяха картофи, а слугините дояха кравите и миеха, и търкаха, и пееха на децата.
Сега вече знаете кой живееше в Катхулт - татко Антон, мама Алма, малката Ида, Алфред и Лина. А освен това два коня, чифт волове, осем крави, три прасета, десет овце, петнайсет кокошки, един петел, една котка и едно куче. А най-сетне - и Емил.
Катхулт беше хубаво малко стопанство с червено боядисана къща, която се издигаше на едно хълмче сред ябълкови дървета и люляци. А наоколо се простираха ниви, ливади, пасища и едно езеро и една голяма, голяма гора.
Всичко можеше да е мирно, тихо и спокойно в Катхулт - стига да го нямаше там Емил.
- Това момче само пакости прави - казваше Лина. - Пък ако самият той не прави пакост, вечно нещо ще му се случи. Никога не съм виждала такова хлапе.
Но майката на Емил го защищаваше.
- Не е чак толкова страшен - казваше тя. - Днес само веднъж ощипа Ида и разля сметаната за кафето - това е всичко... а да, вярно - и подгони котката около курника! Но както и да е, струва ми се, че започва да се укротява и да става по-добричък.
И всъщност не може да се каже, че Емил беше лош. Той много обичаше както Ида, така и котката. Но просто беше принуден да ощипе Ида, иначе нямаше да му даде своята филийка със сладко, а котката подгони съвсем приятелски, само за да види дали може да тича толкова бързо като котка. Обаче котката не можеше да разбере това, нали!
Туй се случи на седми март - тогава Емил беше толкова добричък и само дето веднъж ощипа Ида и разля сметаната за кафето и гони котката. Но сега ще научиш за някои други дни, когато се случиха повече неща - било то, защото той правеше пакости, както казваше Лина, или защото просто така се случваше, тъй като с Емил вечно нещо се случваше. Бихме могли да започнем с:

ВТОРНИК, 22 МАЙ,
КОГАТО ЕМИЛ НАПЪХА ГЛАВАТА СИ
В СУПНИКА
На този ден в Катхулт имаше супа с месо за обяд. Лина бе сипала супата в супника с изрисуваните цветя и всички седяха около кухненската маса и ядяха супа - особено Емил. Той много обичаше супа и то се чуваше.
- Нужно ли е да сърбаш така? - попита го майка му.
- Иначе няма да ми е сладко - отвърна Емил и всъщност го каза съвсем другояче, но сега няма да му обръщаме внимание на смоландското наречие.
Всички ядоха колкото можаха и накрая супникът се изпразни. Остана само една мъничка, мъничка глътка на дъното. Но тази глътчица Емил си я искаше, а единственият начин да се добере до нея беше, да напъха цялата си глава в супника и да сръбне глътката. Емил така и направи, а другите чуха как сърба там вътре. Но след това Емил понечи да измъкне главата си оттам и представете си, тя НЕ МОЖА ДА ИЗЛЕЗЕ! Беше заседнала! Тогава Емил се изплаши, скочи от мястото си и застана сред кухнята със супника нахлупен върху главата като голям калпак. Той му закриваше и очите, и ушите. Емил го задърпа и се развика. Лина също се разтревожи.
- Хубавият ни супник! - завайка се тя. - Хубавият ни супник с цветята, сега в какво ще сипваме супата?
Щом като главата на Емил беше в супника, там не можеше да се сипва супа, естествено - това поне й беше ясно, въпреки че не можеше да проумее доста други неща.
Но майката на Емил мислеше повече за самия Емил.
- Ами сега, как ще измъкнем момчето? Трябва да счупим супника с дилафа!
- Ти не си с ума си - възпротиви се таткото на Емил. - Та той струва цели четири крони!
- Дайте сега аз да опитам - рече Алфред, който беше силен и сръчен ратай. Той хвана двете дръжки на супника и с всичка сила го вдигна право нагоре - но защо ли? Емил също полетя нагоре. Защото наистина здравата беше заседнал вътре. А сега висеше във въздуха и риташе, за да слезне пак на пода.
- Престани... пусни ме... престани, ти казах! - крещеше той. И Алфред го пусна.
Всички много се натъжиха. Стояха из кухнята около Емил и си блъскаха главите - татко Антон, мама Алма, малката Ида, Алфред и Лина. Никой не можеше да измисли сигурен начин да измъкнат Емил от супника.
- Гледайте, Емил плаче - обади се малката Ида и посочи с пръстче две големи сълзи, които се процедиха изпод ръба на супника и бавно се търкулнаха надолу по шията на Емил.
- Изобщо не плача - викна Емил. - Това е супа.
Гласът му звучеше наперено, както обикновено, но сигурно не му е било много весело с главата, заседнала в супника... ами ако НИКОГА вече не можеше да се освободи? Горкият Емил, кога щеше да си сложи пак "шапкътъ"?
На майката на Емил й дожаля за малкото момченце. Тя отново посегна към дилафа, за да счупи супника, но таткото каза:
- По никакъв начин! Супникът струва четири крони. Тогава по-добре да отидем при доктора в Марианелунд. Той сигурно ще успее да го свали. Освен това взима само по три крони и така ще спестим една крона.
Майката на Емил реши, че идеята е добра. Човек не може всеки ден да спести цяла крона. А колко хубави неща можеха да се купят с нея - може би за малката Ида, която трябваше да си остане в къщи, докато Емил щеше да се вози във файтончето.
Изведнъж всички в Катхулт се разбързаха. Трябваше да издокарат Емил, да го умият и да му облекат най-хубавите дрехи. Но не можеха да го срешат, нито да му изтъркат ушите, макар че беше много належащо. Майка му дори се опита да пъхне показалеца си под ръба на супника, за да поизтрие ушите на Емил, но това за малко не завърши зле, защото и тя заседна в супника.
- Да-да, такива ми ти работи - обади се малката Ида, а татко Антон много се ядоса, въпреки че обикновено беше кротък човек.
- Още някой да иска да заседне в супника?! - развика се той. - Хайде, побързайте, че поне да впрегна голямата каруца за сено и да откарам всички от Катхулт при доктора в Марианелунд.
Но майката на Емил дръпна силно и измъкна пръста си.
- Ще ти се размине миенето на ушите, Емиле - каза тя и започна да духа пръста си. Тогава под ръба на супника се видя една доволна усмивка и Емил рече:
- Това е първата истинска полза, която имам от този супник!
Но Алфред вече докара коня с файтончето пред главната стълба и Емил излезе, за да се качи. Изглеждаше много спретнат с раирания си празничен костюм, черните ботинки и супника - е, супникът наистина му придаваше малко необичаен вид, но нали беше красив и изписан с цветя, та почти приличаше на модерна лятна шапка. Имаше само един недостатък - че прекалено много закриваше очите на Емил.
И ето, че бяха готови да потеглят за Марианелунд.
- Да се грижите добре за Ида, докато ни няма! - извика майката на Емил. Тя седеше на предната седалка до таткото на Емил. На задната седалка бе седнал Емил със супника. А до него лежеше "шапкътъ" му. Нали трябваше да сложи нещо на главата си, когато се прибират. Добре, че се сети навреме!
- Какво да приготвя за вечеря? - изкрещя Лина тъкмо като потегляше колата.
- Каквото намериш - провикна се майката на Емил. - Сега мисля за по-важни неща!
- Супа с месо, тогава - каза Лина. Но в същия миг зърна нещо шарено, което изчезна зад завоя на пътя и си спомни как стоят нещата. Обърна се тъжно към Алфред и малката Ида:
- Ще трябва да се задоволим с кървавица и сланина - рече тя.
Емил няколко пъти бе ходил в Марианелунд. Много обичаше да седи високо на впряга и да следи как се вие пътят, да оглежда стопанствата, покрай които минаваха, и децата, които живееха в тези стопанства, и кучетата, които лаеха край оградите, и конете и кравите, които пасяха по ливадите. Но сега не му беше толкова весело. Този път седеше със супника, нахлупен над очите, и виждаше само малка частица от ботинките си, които съглеждаше през тесния процеп под ръба на супника. През цялото време трябваше да пита татко си: "Сега къде сме? Отминахме ли вече палачинковата къща? Скоро ли ще стигнем до свинчовата къща?"
Емил измисляше имена на всички стопанства край пътя. Палачинковата къща се наричаше така, защото веднъж, когато Емил минаваше оттам, двете дебели дечица от стопанството стояха до оградата и ядяха палачинки. А свинчовата къща получи името си от едно весело прасе, което Емил понякога чешеше по гърба.

Създадено: 05.11.2005 г. 19:28:15   Поща до автора   Редактирай мнението   Изтрий мнението

 

Натиснете тук За да затворите темата, само за Администратори и Пазители

36 Стр.   от 71 38     Мнения - 1062 Скрий анонимните Тази тема е затворена Предишна тема Следваща тема

 © 1999-2011 СкайКод ООД Речник | Превод | Преводач 687,344 - 57,645,053 - 1,190 Страницата е генерирана за 0,015625 секунди.